PCC is een onafhankelijke huisartsenorganisatie die in opdracht van het Ministerie van VWS ondersteuning biedt aan de huisartsenpraktijken op Bonaire bij de uitbreiding en ontwikkeling van het zorgaanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg.

PCC schept voorwaarden voor samenwerking tussen huisartsen, zorgprofessionals en zorginstellingen en bevordert daarmee samenhangende zorg van goede kwaliteit voor de inwoners van Bonaire.

Over
Primary Care Caribbean

Over PCC

PCC is een onafhankelijke huisartsenorganisatie die in opdracht van het Ministerie van VWS ondersteuning biedt aan de huisartsenpraktijken op Bonaire bij de uitbreiding en ontwikkeling van het zorgaanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg.

PCC schept voorwaarden voor samenwerking tussen huisartsen, zorgprofessionals en zorginstellingen en bevordert daarmee samenhangende zorg van goede kwaliteit voor de inwoners van Bonaire.

De inwoners van Bonaire zijn ingeschreven bij een zelfstandige huisartsenpraktijk. Bij de eigen huisarts kan een patiënt tijdens kantooruren met een hulpvraag terecht. PCC biedt zorg waarvan de organisatie van de zorg de zelfstandige huisartsenpraktijken overstijgt. Zo levert PCC via de huisartsenpost in de avond en het weekeinde de huisartsen spoedzorg. Ook organiseert PCC in samenwerking met de zelfstandige huisartsenpraktijken de specifieke zorgprogramma`s, bijvoorbeeld voor aandoeningen zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten, astma en COPD en psychische klachten.

Naast de werkzaamheden voor de zorgprogramma`s en de huisartsenpost is PCC ook verantwoordelijk voor de zorg aan gedetineerden binnen de gevangenis van Bonaire.

Tevens geeft PCC advies en uitvoering aan de ontwikkeling en implementatie van vernieuwing binnen de huisartsenzorg, samenwerking en digitale zorgverlening.

Onze visie

PCC biedt de huisartsen op Bonaire inhoudelijke, organisatorische en faciliterende ondersteuning. PCC ondersteunt de huisartsen bij de dagelijkse praktijkvoering en bij de samenwerking in de nulde-, eerste- en tweede lijn. PCC draagt bij aan de ontwikkeling van overkoepelende nieuwe zorginitiatieven zoals chronische zorgprogramma’s. PCC faciliteert deskundigheidsbevordering biedt ondersteuning bij certificering.

De beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit de samenwerking met elkaar, met collega zorgprofessionals, met zorgorganisaties en met organisaties in het sociale domein. PCC wil een organisatie zijn die samenhangende zorg bevordert.

Zorggroepactiviteiten

PCC organiseert verschillende spreekuren voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2 en (risico op) hart- en vaatziekten. Deze spreekuren worden in alle praktijken opgezet en uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen. Deze verpleegkundigen werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Er wordt dit jaar een spreekuur voor patiënten met de longziekte COPD opgezet. Daarnaast wordt er een ouderenzorgprogramma en een programma voor preventie en leefstijl ingevoerd.

Spoedzorg

PCC ondersteunt de huisartsen op Bonaire met het organiseren van spoedzorg buiten kantooruren. In de avonden, weekenden en op feestdagen kunnen patiënten terecht op de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken verpleegkundigen en doktersassistenten die zijn opgeleid tot triagist. Zij zijn in dienst bij PCC. De huisartsen verdelen de diensten op de huisartsenpost en zien patiënten van hun eigen en elkaars praktijken.

Praktijkorganisatie

PCC heeft praktijkmanagers in dienst die gedetacheerd zijn in de huisartsenpraktijken op Bonaire. Deze praktijkmanagers ondersteunen praktijkhouders bij de algemene organisatie van de huisartsenpraktijk en bij het doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ondersteunt PCC de huisartsenpraktijken in het proces van de NHG-Praktijkaccreditering wanneer de wens bestaat om de praktijk te certificeren met een kwaliteitskeurmerk.

ICT

PCC is de functioneel beheerder van het digitale patiëntenzorg systeem dat in de huisartsenpraktijken wordt gebruikt. PCC zorgt ervoor dat zorgverleners in de praktijken het systeem gemakkelijk kunnen gebruiken en de mogelijkheden ervan benutten. Ook werkt PCC aan een verdere verbetering van aansluiting tussen systemen van verschillende (zorg)organisaties zodat gemakkelijk informatie kan worden uitgewisseld tussen huisartsenpraktijken en bijvoorbeeld een laboratorium of een apotheek.

PCC

Kantoor

  • Primary Care Caribbean
  • Kaya Soeur Bartola 13
  • Bonaire, Caribisch Nederland
  • +599 717 5577
Copyright 2023 Primary Care Caribbean