Klachten

Klachtenprocedure

Onze medewerkers doen er alles aan om patiënten en andere bezoekers van de huisartsenspoedpost zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Als dat zo is, dan horen wij dat graag van u. Wij vinden het belangrijk om naar uw ervaring te luisteren. Dat helpt om onze dienstverlening waar dat kan te verbeteren. Fijn als u uw ervaring met ons wilt delen!U kunt op verschillende manieren laten weten wat u van ons vindt. Bespreek uw ervaring met één van onze medewerkers of vul het online formulier in.

Liever eerst overleggen? Onze klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer +599 717 5577 of per e-mail via ……@pccarib.com

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling leest u hoe wij omgaan met klachten. Meldt u een klacht bij ons, dan wordt dit altijd vertrouwelijk behandeld volgens de geldende wet- en regelgeving.Er is een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, samen met u naar een oplossing zoeken voor de klacht en u adviseren over de stappen die u kunt nemen.

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. Huisartsenspoedpost Bonaire is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). SKGE bevindt zich in Europees Nederland.

  • Primary Care Caribbean
  • Kaya Soeur Bartola 13
  • Bonaire, Caribisch Nederland
  • +599 717 5577
Copyright 2023 Primary Care Caribbean