Klachtenformulier

voor de Patiënt

Graag helemaal invullen

Uw gegevens (degene die de klacht indient)
Gegevens van de patient (Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patient zijn)
Omschrijving van uw klacht
Beschrijf hieronder waarom u niet tevreden bent. Ter ondersteuning kunt u de volgende vragen gebruiken:
  • Wanneer was de situatie waarover u klaagt?
  • Wat is er gebeurd?
  • Waren er anderen bij betrokken?
  • Is het een klacht van uzelf of klaagt u namens iemand anders?
  • Heeft u al met iemand over uw klacht gesproken?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
  • Primary Care Caribbean
  • Kaya Soeur Bartola 13
  • Bonaire, Caribisch Nederland
  • +599 717 5577
Copyright 2023 Primary Care Caribbean